Hírlevél

Perfect Nails Kft. – Adatkezelési tájékoztató

 

A Perfect Nails Kft. (a továbbiakban: Perfect Nails) a www.merusportcare.com weboldal (a

továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a

továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a

Perfect Nails ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a

személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai

gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott

adatkezelésekhez.

 

 

Adatkezelés célja

A Perfect Nails az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a

megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött

szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli. Az

automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer

technikai fejlesztése. A Perfect Nails a megadott személyes adatokat a fent meghatározott

céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik

személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem

rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Perfect Nails az eredeti adatfelvétel céljától

eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett

hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata

alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy

a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Perfect Nails

általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett

önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény alapján kerül sor. Perfect Nails a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát

nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett,

szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,

hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra

tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség

kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Perfect Nails mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Perfect Nails Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95

Telefon: 1/273-1772

Telefax: 1/273-1773

E-mail: perfectnails@perfectnails.hu

Adószám: 11782966-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-676525

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-79581/2014, NAIH-79582/2014, NAIH79504/2014

 

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik

és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem

elküldését követően kerülhet sor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF)

 

 

 

rögzített módon. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5

munkanap. Hírlevél esetében a Perfect Nails, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása

során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján vagy

található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók

listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Perfect Nails a kérelem beérkezését

követő (emailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) 5 munkanapon belül törli az

Érintett adatait a rendszeréből. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának

kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott

megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy

egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt személyes adatok köre

 

 

Regisztrációs és megrendelés során megadott adatok

Vásárló regisztrálni a Webáruház fejlécében megtalálható „Saját fiók” menüpont alatt a

„Regisztráció” kategóriára kattintással teheti meg.

A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Perfect Nails részére: Az

„Új Vásárló regisztrációja” menüpont alatt

– Vezetéknév

– Keresztnév,

– Email cím,

– Jelszó, jelszó megerősítése.

Amennyiben a szállítási adatok a számlázási információktól eltér, az Érintett eltérő szállítási címet

is megadhat.

 

 

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során

generálódnak és melyeket a Perfect Nails rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett

számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott

weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön

nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek

kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Perfect Nails fér hozzá. Perfect

Nails rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az

Érintett által a regisztrációkor illetve megrendelés során megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a

Perfect Nailstől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat

tartalmazhat. E hivatkozások Perfect Nailsi az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt

felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb

webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok

kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k

A Perfect Nails, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az

Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a

böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Perfect Nailsnek lehetősége van

összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de

kizárólag a saját tartalma tekintetében. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”

funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadhat el új cookie-kat,

– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlap a Google és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az

oldalra látogatókat később a Facebook, Google Search és Display hálózatába tartozó

 

 

 

weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ,

a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat,

amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található

utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a

Perfect Nailstől. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google és a Facebook a fenti

adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Perfect Nails a fent meghatározott cookie-kon kívül kizárólag olyan cookie-kat alkalmaz,

amelyek a Honlap megfelelő működéséhez, technika feltételek biztosításához, kosár

használatához, megfelelő működéséhez szükségesek.

Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Perfect

Nails részére.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Perfect Nails illetve Perfect Nails belső munkatársai jogosultak

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Perfect Nails a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.:

rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Perfect Nails az ilyen külső

szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. | Székhely: 2351

Alsónémedi, GLS Európa u. 2. | E-mail: info@gls-hungary.com | Tevékenység: futárszolgálat

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben

kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Perfect Nails által kezelt, rá vonatkozó

személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. Perfect

Nails az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták

meg adatait. Perfect Nails a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a

kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve

észrevétellel a Perfect Nails munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken

keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését

kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Perfect Nails a kérelem beérkezésétől

számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra

helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján

szükséges adatkezelésekre, azokat Perfect Nails a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett

kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Perfect Nails zárolja a személyes adatot, ha az érintett

ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené

az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig

fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról

és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot

adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés,

zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül

írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi

indokait.

 

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Perfect Nails a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Cég neve: Perfect Nails Kft. | Székhely, levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. | E-

 

 

 

mail cím: perfectnails@perfectnails.hu | Telefonszám: 1/273-1772

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során

harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a

Perfect Nails jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Perfect Nails ilyen

esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy

személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

A Perfect Nails kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak

jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató

vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a

megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így

elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

 

Hírlevél

Perfect Nails lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. Erre az

Érintettnek a regisztrációtól függetlenül lehetősége van. A hírlevél direkt marketing elemekkel

rendelkezik és reklámot tartalmaz. Perfect Nails a hírlevél igénybevétele során az Érintett által

megadott adatokat kezeli. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen

leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján

található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Perfect Nails minden – a

hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további

hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott

elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Perfect Nails

csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és

módon küld.

 

 

Adatbiztonság

Perfect Nails kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá

azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok

védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok

megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát

arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy

átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Egyéb rendelkezések

Perfect Nails fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon

keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba

lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Milyen adatkezelések történnek a Honlap működése során?

 

 

Regisztráció

Adatkezelés célja: vásárlói regisztráció webáruházban

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: a regisztráció révén személyes fiókot hozunk létre önnek, melyben

hozzájárulása után értesülhet ajánlatainkról, nyomon követheti megrendeléseit, valamint

kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

Adatkezelés időtartama: adatait az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljük

Adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Perfect Nails Kft. – Hatvani

István (operatív vezető), Györgyei Attila (ügyvezető)

 

 

 

 Hírlevél feliratkozás

Adatkezelés célja: elektronikus információs levelek küldése

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím (opcionálisan lakcím, telefonszám)

Adatkezelés jogalapja: elektronikus hívlevelek küldése, melyekből értesülhet ajánlatainkról,

akcióinkról, újdonságainkról és oktatásainkról.

Adatkezelés időtartama: adatait az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljük

Adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Perfect Nails Kft. – Hatvani

István (operatív vezető), Györgyei Attila (ügyvezető)

 

 

Törzsvásárlói program

Adatkezelés célja: kedvezményeket biztosító törzsvásárlói program

Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: visszatérő vásárlók részére fix kedvezmény és egyedi ajánlatok

biztosítása. Adatkezelés időtartama: adatait az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljük

Adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók, valamint az adatok megismerésére jogosultak köre: Perfect Nails Kft. – Hatvani

István (operatív vezető), Györgyei Attila (ügyvezető) A Felhasználó hozzájárulását a regisztráció

felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg. A hozzájárulását

bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló,

a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A GDPR 13. cikkének megfelelve Perfect Nails

Kft. jelen szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő

regisztráció, a hírlevélre való feliratkozás és a törzsvásárlói programban való részvétel feltétele a

jelen pontban meghatározott adatok megadása.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

A Perfect Nails Kft. jogosult megosztani az Ön személyes adatait partnereivel és kereskedelmi

hálózatával. Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a

személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy

részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben

(például: honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy

kereskedelmi ajánlatok küldése).

Az adatok biztonsága és bizalmas jellege

A Perfect Nails Kft a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A

megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Perfect Nails Kft

megfelelő védőintézkedéseket tesz az Ön személyes adatai bizalmas jellegének megőrzéséért,

biztonságáért és annak megakadályozásáért, hogy ezen adatok kárt szenvedjenek, törlődjenek

vagy felhatalmazással nem rendelkező harmadik személyek azokhoz hozzáférjenek. A

személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan a munkavállalókra, valamint megbízottakra és a

feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési

kötelezettség terhel.

 

 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint

jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Perfect Nails Kft.-től személyes adatainak

kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Perfect Nails Kft. indokolatlan késedelem

nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Perfect Nails Kft. törli a rá vonatkozó személyes

adatokat, ha azok kezelésére a Perfect Nails Kft.-nek nincsen szüksége, vagy visszavonja

hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Perfect Nails

Kft. igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra

 

 

 

került adatait megismerte, illetve megismerhette.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a Perfect Nails Kft. – a Felhasználó kérésére – korlátozza

az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott vagy jogellenes az adatkezelés, vagy

a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve, ha a Perfect Nails Kft.-nek nincsen szüksége

a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve

ezeket továbbíthatja egy másik a Perfect Nails Kft.-nek.

A Perfect Nails Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap

– tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Perfect Nails Kft a Felhasználó kérelmét

nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a

Felhasználóval. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

Kiskorúak személyes adatainak védelme

A Perfect Nails Kft. internetes weboldalai (továbbiakban együtt: weboldalak, vagy honlapok)

általánosságban nem 14 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 14

év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy

gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei

kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben azadatfeldolgozás vagy

adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Perfect Nails Kft számára az életkor, úgy az adatok

felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

 

 

Egyebek

A Perfect Nails Kft. a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók

össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy

szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

 

 

facebook

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Értesüljön újdonságainkról, legfrisebb akcióinkról!

Sikeres feliratkozás!